Informacje

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-24 17:24
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Al. 1-go Maja 9,  pokój 467, 464
62-510 Konin
Tel :  63-243-03-07,  505-021-929
e-mail: piecza.zastepcza@pcpr.konin.pl

 

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
mgr Dorota Kaźmierczak  
dorota.kazmierczak@pcpr.konin.pl

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Marta Sosińska
marta.sosinska@pcpr.konin.pl
tel. 512 636 497

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Szymon Nowak
szymon.nowak@pcpr.konin.pl
tel. 797 416 538

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Anna Wojtyra
anna.wojtyra@pcpr.konin.pl
tel. 797 416 542

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego