przejdź do zawartości

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jest jednostką organizacyjną powiatu konińskiego działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej .  Dz.U.z 2013 r.,  poz. 182)
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 231, poz. 1375 z 2011 r).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).
 5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2013 r., poz. 595).

Placówka funkcjonuje całodobowo, a ze względu na swoją specyfikę przeznaczona jest dla 100 osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dom położony jest w Ślesinie przy ul. Kościelnej 46. Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Działalność ta polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • prowadzeniu zajęć terapeutycznych ,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • opiekę higieniczną,
 • kontakty z otoczeniem,
 • zajęcia rehabilitacyjne

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom wsparcie dostosowane do indywidualnych niezbędnych potrzeb, respektując prawa wolności człowieka przy jednoczesnym przestrzeganiu takich wartości jak: ochrona godności osobistej, poczucie intymności, niezależność dostosowaną do poziomu sprawności, możliwość rozwoju osobowości, możliwość dokonywania wyboru, poczucie bezpieczeństwa, swobodne kontakty ze środowiskiem.

Adres:
Dom Pomocy Społecznej
Dyrektor: Halina Wójcik
ul. Kościelna 46
62-561 Ślesin
tel. 63 270-41-37

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO