Szkolenie dla rodzin zastępczych - PCPR KoninSzkolenie dla rodzin zastępczych

W dniu 2 .01.2012 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rodzin zastępczych w powiecie konińskim

Przedmiotem szkolenia były:
•    Założenia ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
•    Zasady dotyczące pieczy zastępczej.
•    Formy pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Zakres działań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Kompetencje rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Plan pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej.
•    Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
•    Ocena rodziny zastępczej.
•    Pomoc dla osób usamodzielnianych.
•    Świadczenia dla rodzin zastępczych

 

Szkolenie prowadziły:
Dorota Kaźmierczak – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
Małgorzata Pęczkowska – Kierownik Zespołu ds. Świadczeń

Ostatnia aktualizacja strony: 2012-05-18 08:57:53

« powrót do poprzedniej strony
Copyright © PCPR 2008