przejdź do zawartości
Menu

Aktualności

Poniżej przedstawiamy najświeższe newsy z regionu.

Programy dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują, że rozpoczyna się realizacja VIII edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.
czytaj więcej

Dzienny Dom Opieki Medycznej - usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego

W projekcie uczestniczą mieszkańcy powiatu konińskiego, osoby starsze w wieku emerytalnym (K60+, M65+) potrzebujące ze względu na stan zdrowia i wynikające z niego ograniczenia pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
czytaj więcej

Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej spośród  pięciu działających na terenie powiatu Konińskiego  przystąpiły do udziału w  pilotażu  w zakresie testowania  wstępnej wersji  Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, opracowanych w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia  samodzielności osób  niepełnosprawnych”  PO WER 2014-2022
czytaj więcej

„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Nabór wniosków o wsparcie dla organizacji pozarządowych świadczących pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.
czytaj więcej

Materiał informacyjny dla uchodźców wojennych

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowała ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski.
czytaj więcej

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”

Powiat Koniński  informuje, że jako Partner Fundacji „Mielnica” w okresie od 15.02.2022 do 30.06.2023 będzie realizować projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” (nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz  pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.
czytaj więcej
strona 1 z 35
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO