przejdź do zawartości

Informacje

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Al. 1-go Maja 9,  pokój 467, 456
62-510 Konin
Tel :  63-243-03-07,  63 240 26 35
e-mail: piecza.zastepcza@pcpr.konin.pl

 

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
mgr Dorota Kaźmierczak  
dorota.kazmierczak@pcpr.konin.pl
tel. 505 598 498

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Marta Sosińska
marta.sosinska@pcpr.konin.pl
tel. 512 147 723

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Szymon Nowak
szymon.nowak@pcpr.konin.pl
tel. 797 416 538

 

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Anna Wojtyra
anna.wojtyra@pcpr.konin.pl
tel. 512 636 497

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Ewelina Zaremba
ewelina.zaremba@pcpr.konin.pl
tel. 797 416 542

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Agnieszka Rubczewska
agnieszka.rubczewska@pcpr.konin.pl
tel. 505 796 632

 
Pracownik socjalny

mgr Monika Juszczak

Specjalista pracy z rodziną

mgr Alicja Wieczorek

Psycholog w zespole rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Daria Tamulska
daria.tamulska@pcpr.konin.pl
 tel. 512 147 537

Nieetatowi pracownicy zespołu

1. Psycholog - mgr Anna Grudzień

2. Pedagog - mgr Małgorzata Sobieraj

3. Prawnik - mgr Nikola Juzala - Grabowska

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO