przejdź do zawartości

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wymagane załączniki

  1. orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  4. oferta cenowa.
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu
  6. Dokument potwierdzający własność wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub skutera np. faktura zakupu lub Oświadczenie wnioskodawcy
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO