przejdź do zawartości

Współpraca z otoczeniem społecznym

Współpracujemy z :

 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu konińskiego,
 • Sądami Rejonowymi,
 • Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Przedstawicielami samorządów lokalnych,
 • Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • Komendą Miejską Policji w Koninie,
 • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • Organizacjami pozarządowymi:
  • Fundacją „Mam marzenie” – oddział Poznański (akcje na rzecz profilaktyki zdrowotnej),
  • Towarzystwem NASZ DOM,
  • Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich(placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego),
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koninie (placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego),
 • Szkołami:
  • Zakładem Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie (wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży
   w rodzinach zastępczych),
  • Szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu konińskiego,
 • Służbą Zdrowia.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO