przejdź do zawartości

Komu przysługuje prawo umieszczenia w DPS?

Komu przysługuje prawo ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej?

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO