przejdź do zawartości
Aktualności

Konsultacje społeczne Programu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Aktualizacja 05.10.2021

Zakończono konsultacje społeczne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027. Poniżej przedstawiamy raport w tej sprawie.
Poniżej przedstawiamy raport w tej sprawie.
 

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 
Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2021 roku podjął uchwałę nr 316/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027.

Konsultacje mające środowiskowy charakter trwają w dniach 7 września 2021 roku do 21 września 2021 roku do godz. 15.00 w formie wyrażenia opinii przez instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochroną ofiar przemocy w rodzinie.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag na adres: sekretariat@pcpr.konin.pl
lub drogą pocztową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 9.

Klikając na link poniżej, można znaleźć treść Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO