przejdź do zawartości
Aktualności

Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa 2021 - aktualizacja z dnia 10.08.2021

Aktualizacja 10.08.2021

Zakończono nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021" w związku z zakwalifikowaniem do jego uczestnictwa, wymaganej liczby beneficjentów
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
W ramach jego działania można skorzystać z usług specjalistycznych w miejscy zamieszkania osoby niepełnosprawnej (fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, dietetyk)

Głównym celem programu jest
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi,
  2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  3. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  4. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
pokój 468
w sprawie pytań kontakt telefoniczny
63 246 50 68
63 243 03 10
Karta zgłoszeniowa
Kartę oceny stanu zdrowia wypełnić może lekarz rodzinny, pielęgniarka, lub fizjoterapeuta.
Dodatkowe informacje do karty stanu zdrowia
Karta wykonania uslug opieki wytchnieniowej
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO