przejdź do zawartości
Aktualności

Ruszył nabór na kolejny semestr w ramach pr. Aktywny Samorząd - Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż można już składać wnioski w ramach Modułu II

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r. - treść dokumentu do pobrania

Wnioski NALEŻY składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podspis elektroniczny.

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

Wnioski można składać w następujących terminach

od 10 września do 10 października 2020

Regulamin na 2020 rok

Obowiązujące wzory załączników:
Załaczniki (oprócz samego wniosku,który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

  1. orzeczenie
  2. zaświadczenie z uczelni - wzór
  3. fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni)
  4. oświadczenie dot ubiegania się o dofinansowania zgodnie z miejscem zamieszkania - wzór
  5. oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów - wzór
  6. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
  7. klauzula informacyjna - wzór
  8. prośba o przywrócenie terminu - wzór
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO