Legitymacja osoby niepełnosprawnej - PCPR KoninLegitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacje wydaje się na podstawie kompletu następujących dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu lub przesłać pocztą.

Legitymacja uprawnia do korzystania z ulg, tj.: komunikacja miejska i podmiejska, przejazdy PKP itp. Szczegółowe informacje można uzyskać w instytucjach i zakładach przyznających ulgi na podstawie odrębnych przepisów.

Wystawienie legitymacji jest bezpłatne.

Załączniki:

» Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Ostatnia aktualizacja strony: 2009-01-29 17:43:22

« powrót do poprzedniej strony
Copyright © PCPR 2008