Struktura organizacyjna - PCPR KoninStruktura organizacyjna

Sekretariat
pokój nr 466 tel./fax 63 243 03 06 sekretariat@pcpr.konin.pl

Dyrektor - Elżbieta Sroczyńska elzbieta.sroczynska@pcpr.konin.pl

Zespół ds. realizacji świadczeń
pokój nr 468 tel. 63 243 03 10

Kierownik działu - Małgorzata Pęczkowska malgorzata.peczkowska@pcpr.konin.pl
Katarzyna Kaczyńska katarzyna.kaczynska@pcpr.konin.pl
Kinga Stępińska kinga.stepinska@pcpr.konin.pl
Szymon Nowak szymon.nowak@pcpr.konin.pl

Zespół ds. rehabilitacja społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
pokój nr 469 tel. 63 243 03 07

Danuta Juzala danuta.juzala@pcpr.konin.pl
Tomasz Kubalak tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl

Zespół ds. pieczy zastępczej
pokój nr 467 tel. 63 243 03 10 piecza.zastepcza@pcpr.konin.pl

Kierownik działu - Dorota Kaźmierczak dorota.kazmierczak@pcpr.konin.pl
Joanna Wołyńska joanna.wolynska@pcpr.konin.pl
Magdalena Jaśniewska magdalena.jasniewska@pcpr.konin.pl

Pomoc instytucjonalna i środowiskowa
pokój nr 469 tel. 63 243 03 07

Halina Stogińska halina.stoginska@pcpr.konin.pl

Doradca ds. osób niepełnosprawnych
pokój nr 464 tel/fax 63 246 50 68

Karolina Pawłowska karolina.pawlowska@pcpr.konin.pl
Jacek Kowalski jacek.kowalski@pcpr.konin.pl

OPRiIK
(siedziba na I piętrze w budynku DPS w Ślesinie ul. Kościelna 46),
pokój nr 108 tel. 63 270 44 30 interwencja@pcpr.konin.pl

Jacek Biskupski jacek.biskupski@pcpr.konin.pl
Agnieszka Korytkowska agnieszka.korytkowska@pcpr.konin.pl

Dział księgowo-finansowy
pokój nr 465 tel. 63 243 03 06 ksiegowosc@pcpr.konin.pl

Główny księgowy - Jolanta Tichoń - Wieczyńska
Jolanta Szustakowska jolanta.szustakowska@pcpr.konin.pl
Joanna Śniegowska

Dział organizacyjny
pokój nr 466 tel./fax 63 243 03 06

Marta Nejman marta.nejman@pcpr.konin.pl
Karolina Turkiewicz karolina.turkiewicz@pcpr.konin.pl

Ostatnia aktualizacja strony: 2012-08-21 13:51:32

« powrót do poprzedniej strony
Copyright © PCPR 2008